+38 095 218 11 01Viber/Telegram

+38 095 218 11 01Viber/Telegram

☎ +38 095 218 11 01Telegram/Viber

☎ +38 095 218 11 01Telegram/Viber

Публічна пропозиція про надання освітніх послуг онлайн та дистанційного доступу до навчальних матеріалів

 • 1. Загальні положення

  1.1. ФОП Скоромна Оксана Сергіївна (далі – за текстом Виконавець), відповідно до ст.641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів (надалі – Публічна пропозиція), умови і правила яких, визначенні у даному Договорі. Ця Публічна пропозиція розміщена на офіційному сайті Виконавця www.career-english.com.ua 1.2. Виконавець, діючи на підставі ст.641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією і бере на себе зобов’язання перед фізичними та юридичними особами, які її приймуть (акцептують), надавати дистанційний доступ до навчальних матеріалів Виконавця та послуги щодо вивчення та використання цих навчальних матеріалів. 1.3. Договір про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів є Договором приєднання. Згідно ст.634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.1.4. Момент повного та безумовного прийняття Замовником умов Виконавця (акцепту) для укладення електронного договору купівлі-продажу товарів або послуг є фактом сплати Покупцем замовлення таких Послуг, в терміни та за цінами, зазначеними на сайті Виконавця. У разі прийняття наступних умов і оплати Послуг фізична або юридична особа, яка приймає ці Умови, стає "Замовником". 1.5. У зв'язку з вищезазначеним, уважно прочитайте текст цієї Пропозиції, і якщо ви не згодні з будь-яким її пунктом, Ви маєте право відмовитись від використання Послуг.

 • 2. Визначення термінів та понять

  2.1. Адміністратор – працівник Виконавця, уповноважений ним на організацію навчального процесу, отримання від Замовників документів, що підтверджують оплату, надання консультацій з питань діяльності Виконавця.2.2. Виконавець - фізична або юридична особа, яка надає послуги з навчання англійської мови Замовникові відповідно до умов договору. Виконавець може бути викладачем або тренером з англійської мови, який має необхідні знання та кваліфікацію для надання послуг з навчання. 2.3. Замовник - фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт публічного договору Виконавця на надання освітніх Послуг з вивчення англійської мови у форматі онлайн та зобов'язується оплатити вартість наданих Послуг згідно з умовами договору. Замовник має право на отримання Послуг, які надає Виконавець відповідно до Навчальної програми та на умовах, встановлених цим договором.2.4. Послуги – освітні послуги з навчання англійської мови у форматі онлайн, надання доступу до матеріалів Курсу та проведення онлайн занять, опис яких зазначено на сайті Виконавця та які надаються в процесі здійснення освітньої діяльності, які спрямовані на задоволення потреб Замовника та результатом яких є досягнення Замовником певного рівня конкретних умінь та навичок. 2.5. Акцепт - повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень.2.6. Викладач – Виконавець або ж третя особа, залучена Виконавцем, що здійснює покладені на нього обов'язки щодо викладання іноземних мов на умовах, визначених Виконавцем, володіє належною кваліфікацією та навичками, необхідними для виконання своїх обов'язків.2.7. Онлайн-заняття – навчальні заняття з вивчення англійської мови, які проводяться в режимі онлайн за допомогою спеціальних засобів відеозв'язку, таких як Zoom, Skype тощо, наперед обумовленій групі Замовників або окремому Замовнику, що характеризуються такими ознаками: тема заняття, тривалість заняття, икладач, дата проведення. Тема заняття визначається Викладачем, тривалість заняття визначається в Тарифах Виконавця відповідно до обраного напрямку занять, дата проведення заняття визначається відповідно до Розкладу з можливим коригуванням з боку Виконавця за умови попереднього повідомлення Замовника. Виконавець веде облік Занять, отриманих Замовником Послуг, про що робиться відмітка у відомості обліку відвідування занять.2.8. Індивідуальні онлайн заняття - заняття з вивчення англійської мови, що проводяться Виконавцем в режимі онлайн, один на один з окремим Замовником. Під час таких занять викладач працює з Замовником, адаптуючи матеріали та методи навчання до індивідуальних потреб та рівня Замовника. Індивідуальні онлайн заняття можуть проводитися за допомогою засобів відеозв'язку, таких як Skype, Zoom, Google Meet тощо, і можуть включати в себе відео- та аудіозаписи, письмові завдання та інші матеріали, спрямовані на покращення знань та навичок Замовника. Дата і час індивідуальних занять визначається Адміністратором з урахуванням графіку роботи Виконавця та Розкладу онлайн занять.2.9. Пробне заняття - безкоштовне онлайн заняття з Викладачем або тренером з англійської мови, яке надається Замовнику для того, щоб він міг оцінити якість послуг та зробити відповідний вибір. Під час пробного заняття, Викладач або тренер можуть провести оцінку знань Замовника та підібрати індивідуальну навчальну програму, враховуючи його потреби та рівень знань. Пробне заняття проводиться в режимі онлайн та може включати в себе використання засобів відеозв'язку, таких як Skype, Zoom, Google Meet тощо. Пробне заняття надається безкоштовно та без будь-яких зобов'язань для Замовника.2.10. Розклад онлайн занять Виконавця - графік занять, що визначається Виконавцем та передбачає час проведення онлайн занять з вивчення англійської мови для Замовників. Розклад занять може бути змінений Виконавцем в разі необхідності та з урахуванням побажань Замовників. 2.11. Навчальна програма - план навчання, який визначається Виконавцем та передбачає послідовність занять та тем, що включаються до курсу англійської мови. Навчальна програма може містити різні елементи навчання, такі як відеоуроки, текстові матеріали, тести, завдання для самостійної роботи, інтерактивні вправи та інші матеріали, які використовуються для покращення знань та навичок Замовника. Навчальна програма повинна відповідати основним цілям та вимогам Замовника та бути належним чином структурованою для забезпечення ефективного навчання. В процесі проведення навчальних занять Навчальна програма може змінюватися та коригуватися.2.12. Онлайн курс - курс англійської мови, що надається Виконавцем в режимі дистанційного навчання через Інтернет. Онлайн курс може містити різні матеріали та ресурси, такі як відеоуроки, текстові матеріали, тести, завдання як для самостійної роботи так і роботи з Викладачем під час онлайн занять. Онлайн курс може бути спрямований на різні рівні знань мови, вікові групи та мети навчання, і може бути проведений для групи Замовників або індивідуально, у режимі реального часу та / або в записаному форматі, доступ до якого Замовник отримує шляхом персонального посилання. 2.13. Курс у форматі “self-study” - курс англійської мови, що надається Виконавцем у форматі дистанційного навчання, де Замовник самостійно вивчає матеріали, надані Виконавцем, без участі Викладача. Курс може містити відеоуроки, текстові матеріали, тести, завдання для самостійної роботи та інші навчальні матеріали, які Замовник може вивчати відповідно до власного графіку та темпу. Виконавець може надавати підтримку Замовнику на Платформі або іншими Обраними способами комунікації, але не надає індивідуальні уроки в режимі реального часу.2.14. Веб-сайт - колекція веб-сторінок, що містять інформацію про Виконавця та його Послуги. На Веб-сайті Замовники можуть ознайомитися з інформацією про навчальну програму, тарифи, розклад занять, викладачів, тренерів та іншу важливу інформацію. Веб-сайт може містити інтерактивні елементи, такі як онлайн-форми для звернення до Виконавця, чат-боти для спілкування зі службою підтримки та можливості онлайн-оплати для зручності Замовника. 2.15. Платформа - онлайн платформа, до якої Виконавець має доступ на умовах, встановлених третьою стороною, і на якій Виконавець розміщує всі матеріали Навчальних програм, а також надає персональний доступ кожному Замовнику на період та на умовах, визначених на веб-сайті відповідної послуги. Платформа не розроблена та не належить Виконавцю, а належить третій стороні, яка забезпечує її функціонування.2.16. Засоби відеозв'язку - програмне забезпечення та послуги, що дозволяють Виконавцю та Замовнику здійснювати відеозв'язок в режимі онлайн, включаючи аудіо- та відеозв'язок, обмін повідомленнями та інші функції, надані такими платформами, як Zoom, Skype, Google Meet та іншими аналогічними засобами відеозв'язку.2.17. Обладнання - персональний комп'ютер, ноутбук, планшет, смартфон або інший мобільний пристрій, що належить Замовнику і використовується ним для отримання Послуг від Виконавця. Обладнання повинно відповідати технічним вимогам, визначеним умовами договору, та бути належним чином налаштованим для забезпечення функціонування Послуг.2.18. Обраний спосіб комунікації - комунікація між Сторонами здійснюється шляхом телефонного зв‘язку або в електронному вигляді через наступні месенджери та/або електронну пошту: Viber, Telegram, Facebook, Instagram, в залежності від вибору Замовника.2.19. Тарифи - встановлені Виконавцем ціни на надання Послуг з навчання англійської мови, які розміщені на веб-сайті www.career-english.com.ua та набувають чинності з дати їх публікації. Тарифи можуть відрізнятися залежно від виду послуг, тривалості курсу, кількості годин та інших умов навчання. Тарифи можуть бути встановлені на певний період часу та змінюватися Виконавцем на власний розсуд. Замовник має право ознайомитися з Тарифами перед акцептом цієї Пропозиції та вибрати той тариф, який відповідає його потребам та фінансовим можливостям. 2.20. Сторона та Сторони - Замовник освітніх послуг та Виконавець спільно та окремо, відповідно.

 • 3. Предмет договору

  3.1. Предметом договору є надання Замовнику Послуг, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою та вказаних на Веб-сайті, які оплачуються Замовником та надаються Виконавцем на умовах цієї Пропозиції.3.2. Ця пропозиція регулює купівлю та продаж Послуг на Веб-сайті, та їх надання, зокрема:• добровільний вибір та формування Замовлення Послуг Замовником на Веб-сайті;• оплата Замовником Замовлення, розміщеного на Веб-сайті;• обробка Замовлення Виконавцем та надання Послуг Замовнику.

 • 4. Порядок замовлення та надання послуг

  4.1. Замовник має право замовити будь-яку Послугу, відповідно до умов представлених на Веб-сайті.
  4.2. Одночасно з надсиланням запиту на надання Послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
  4.3. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником Послуг та всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень, та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору про надання освітніх послуг відповідно до обраного переліку Послуг, вказаних у Заявці на Веб-сайті (ч. 2 ст. 642 ЦКУ).
  4.4. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.3 Договору.
  4.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
  4.5.1. шляхом направлення Виконавцеві відповідного запиту на Послуги за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку, що розміщених на офіційному сайті Виконавця;
  4.5.2. часткова або повна оплата Послуг Замовником, або іншою уповноваженою ним особою, згідно з встановленим цим Договором порядком і Тарифами.
  4.6. Будь-яка із зазначених у п. 4.3. дій окремо, якщо вона виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник освітніх послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
  4.7. Термін акцепту не обмежений.
  4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, і діє протягом усього строку отримання Послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
  4.9. Замовник оплачує Послуги одним з обраних способів, а потім повідомляє Виконавцю про оплату, надіславши підтверджуючі документи Обраним способом комунікації.
  4.10. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику надсилається вся необхідна для проходження Курсу інформація та посилання на Платформу та/або Засобів відеозв'язку Обраним способом комунікації.
  4.11. У разі, якщо Замовник не отримав персональне посилання, Замовник повинен звернутися до Адміністратора, надіславши електронний лист на адресу: au.moc.hsilgne-reerac%40olleh, за телефонними номерами на Bеб-сайті Виконавця або іншим способом комунікації.
  4.12. Персональне посилання дійсне для одного Замовника, який отримав зазначене посилання. Заборонено передавати персональне посилання третім особам.
  4.13. Замовник несе виключну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого особистого облікового запису, вебінарів та інших елементів Програми, а також за всі дії, які здійснюються через особистий обліковий запис, та зобов'язується негайно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки особистого облікового запису.
  4.14. Щоб отримати Послугу, Замовник самостійно забезпечує відповідні технічні умови Обладнання.
  4.15. Графік онлайн-занять (вебінарів, тренінгів) може бути змінений Виконавцем односторонньо шляхом повідомлення Замовника Обраним способом комунікації.
  4.16. У разі неможливості надання Послуги Адміністратор зобов'язаний повідомити Замовника шляхом Обраного способу комунікації.
  4.17. У випадку відсутності Послуги Замовник має право замінити її на Послуги, що відповідають вартості, або відмовитись від цієї Послуги та скасувати Замовлення.
  4.18. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Замовника взяти участь в онлайн-заняттях (вебінарах, тренінгах), яка виникла з причин, що перебувають поза контролем Виконавця.
  4.19. Під час участі в онлайн-заняттях (вебінарах, тренінгах) заборонено підбурювати етнічні конфлікти, ображати інших учасників та тренерів, використовувати рекламу, ненормативну лексику або іншу поведінку, що порушує морально-етичні норми та вимоги чинного законодавства.
  4.20. Використання інформації та матеріалів, отриманих Замовником (аудіо-, відеозаписів тощо), дозволяється лише для особистих цілей та для особистого використання.
  4.21. Виконавець має право відмовити у наданні Послуг односторонньо та скасувати доступ Замовника до обраної Програми у разі передачі Замовником Персональних посилань третім особам або поширення інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо).
  4.22. Виконавець відповідає за якість послуг, які надаються Замовнику, а також за дотримання умов договору.
  4.23. Виконавець може залучати третіх осіб, таких як викладачі, асистенти, консультанти та інші фахівці, для надання послуг Замовникові.
  4.23.1. Треті особи, які залучаються Виконавцем, повинні мати необхідні кваліфікації та досвід для надання послуг з навчання, а також дотримуватися умов договору та вказівок Виконавця.
  4.23.2. Виконавець несе відповідальність за якість послуг, які надаються третіми особами, яких він залучив для надання послуг Замовнику, та за дотримання умов договору з Замовником.

 • 5. Вартість послуг та умови повернення

  5.1. Вартість Послуг вказана в описі на відповідній сторінці Веб-сайту.5.2. Замовник сплачує за Послуги 100% передоплатою.5.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом переказу коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказані на Веб-сайті або в рахунку на оплату, який надсилається Замовнику після заповнення Заявки на Веб-сайті.5.4. Виконавець має право односторонньо змінювати ціну на Послуги до моменту оплати, розміщуючи нову ціну на Веб-сайті.5.5. У разі взаємної згоди сторін Замовнику може бути надано право на сплату за Послугу в розстрочку.5.6. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.5.7. У разі невнесення Замовником оплати будь-якої з розстрочок в обумовлений строк, Виконавець має право відмовити Замовнику в доступі до відповідної Послуги без повернення коштів.5.8. У разі незадовільної якості Послуг з будь-яких причин Замовник може отримати повернення коштів за умови, що він повідомить про це Виконавця протягом 3 (трьох) календарних днів після першого заняття Курсу.5.8.1. Для звернення за поверненням коштів Замовник повинен надіслати електронного листа на адресу: .au.moc.hsilgne-reerac%40olleh5.8.2. У заявці повинні бути вказані наступні дані:● повне ім'я Замовника;● електронна адреса, яку Замовник вказував під час Замовлення Послуг;● спосіб, дата та сума оплати за Послуги;● банківські реквізити рахунку, з якого була здійснена оплата;● вмотивовані причини, через які Замовник вважає Послуги незадовільними.5.8.3. Замовник несе відповідальність за правильність даних, вказаних у Заявці.5.9. За умови відповідності Заявки на повернення вимогам пункту 5.9. Пропозиції, Виконавець зобов'язаний повернути сплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такої заявки. Повернення коштів здійснюється на рахунок, з якого була здійснена оплата, після утримання вартості першого заняття та комісії платіжної системи.5.10. У разі надання неправдивої інформації Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні коштів.5.11. У разі порушення Замовником умов, викладених у пунктах 4.18 - 4.20, кошти, сплачені Замовником Виконавцю, не повертаються.5.12. Будь-які претензії або заяви, надіслані Замовником після закінчення строку, зазначеного в пункті 5.8 цієї Пропозиції, не розглядаються Виконавцем.5.13. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин сплачені кошти за заняття, які фактично відбулися, не повертаються.

 • 6. Припинення дії договору

  6.1. Припинення виконання умов договору можливе:● за згодою сторін;● у разі тимчасового припинення на прохання Замовника. У цьому випадку Замовник надсилає на електронну пошту Виконавця au.moc.hsilgne-reerac%40olleh заявку на припинення з вмотивованим поясненням причин. ● у разі порушення Замовником обов'язків або умов, передбачених умовами надання послуг.6.2. При припиненні умов договору, якщо Замовник заплатив більше вартості фактично проведених занять, Виконавець повертає Замовнику 100% суми за непроведені заняття.6.3. При припиненні умов договору однією зі сторін це НЕ звільняє Замовника від оплати фактично наданих послуг.6.4. Замовник повинен повідомити Виконавця письмово про своє бажання припинити договір не менше як за 5 (п‘ять) календарних днів до запланованого останнього заняття.6.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком серйозних обставин, які підтверджені Торгово-промисловою палатою України і виникли після укладення цього Договору.6.6. Виконавець має право припинити умови договору односторонньо у разі порушення умов договору Замовником або в разі форс-мажорних обставин (стихійні лиха, війни, страйки тощо), що унеможливлюють виконання умов договору.6.7. У разі припинення умов договору Замовником з причин, що не пов'язані з порушенням умов договору Замовником, Виконавець повертає Замовнику суму, сплачену за невикористану частину Послуги протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання заявки на повернення коштів.

 • 7. Права та обов'язки сторін 

  7.1. Замовник має право:7.1.1. Отримувати послуги відповідно до Умов надання послуг, вказаних на Веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.7.1.2. Отримувати інформацію від Виконавця про надані Послуги, умови їх надання шляхом Обраного способу комунікації.7.1.3. Долучатися до онлайн-занять зі свого облікового запису з однієї точки доступу відповідного Обладнання.7.1.4. Здійснювати всі права споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює ці правові відносини.
  7.2. Замовник зобов'язується:7.2.1. Дотримуватися Умов надання послуг.7.2.2. Сплачувати за послуги повністю у спосіб та в терміни, передбачені Умовами надання послуг.7.2.3. Надавати Виконавцю актуальні контактні дані для підтримання постійного зв'язку з Виконавцем в рамках надання послуг відповідно до Умов надання послуг. Замовник несе відповідальність за правдивість інформації.7.2.4. Забезпечувати в гарному технічному стані Обладнання та канали комунікації, що належать йому та забезпечують доступ до Веб-сайту, Платформи та Засобів Відеозв‘язку.7.2.5. Замовник має право брати участь у онлайн-уроках (вебінарах, тренінгах), наданих Виконавцем, ставити питання та отримувати на них відповіді.7.2.6. Замовник має право оцінювати якість наданих Виконавцем послуг, висловлювати свою думку та пропозиції, та залишати відгуки на Сайті або в соціальних мережах.7.2.7. Замовник має право відмовитися від участі в онлайн-уроках в будь-який час, повідомивши про це Виконавця письмово відповідно до вимог та умов пунктів 5.8. та 6.7.7.2.8. Замовник має право отримати свідоцтво про завершення Програми після успішного завершення Програми відповідно до встановлених правил та вимог Виконавця. Формат та дизайн свідоцтва визначає Виконавець.7.2.9. Замовник зобов'язаний використовувати інформацію, отриману під час надання послуг, тільки для особистих цілей та не розголошувати її третім особам без згоди Виконавця.7.2.10. Замовник несе виключну відповідальність за наслідки своїх дій під час участі в онлайн-уроках (вебінарах, тренінгах), включаючи використання отриманої під час надання послуг інформації з порушенням авторських прав або інших чинних законів.7.2.11. Замовник несе відповідальність за безпеку та конфіденційність своїх облікових даних (логін, пароль, особисте посилання) та зобов'язується не передавати їх третім особам.7.2.12. Замовник несе відповідальність за точність та повноту інформації, яку він надав при реєстрації на Веб-сайті та при замовленні послуг.7.2.13. Замовник зобов'язаний дотримуватися правил та вимог, встановлених Виконавцем для участі в онлайн-заняттях (вебінарах, тренінгах), зокрема, не спонукати етнічні конфлікти, принижувати інших учасників чи тренерів, використовувати рекламу чи нецензурну лексику або здійснювати іншу поведінку, яка порушує моральні та етичні норми та вимоги чинного законодавства.7.2.14. Замовник зобов'язаний негайно повідомляти Виконавця у випадку технічних проблем або інших обставин, які перешкоджають його участі в онлайн-заняттях (вебінарах, тренінгах).7.2.15. Замовник зобов'язується не використовувати отриману інформацію з метою нанесення шкоди бізнесу, репутації та інших інтересів Виконавця.7.2.16. Замовник погоджується, що Виконавець може змінювати умови надання послуг, включаючи ціни на послуги, шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті та/або повідомлення Замовникові Обраним способом комунікації. Зміни набувають чинності з дати їх розміщення на Веб-сайті.
  7.3. Виконавець має право:7.3.1. Самостійно визначати форми та методи надання Послуг з урахуванням умов Пропозиції, та вимог чинного законодавства України.7.3.2. Односторонньо визначати вартість Послуг.7.3.3. Самостійно визначати та/або змінювати дати проведення Курсів та онлайн-занять.7.3.4. Самостійно визначати та/або змінювати зміст, тривалість, обсяг інформації в онлайн-занятті в межах Програми, а також функціоналу, інтерфейсу Веб-Сайту та Платформи у процесі надання Послуг.7.3.5. Проводити фото-, відео-, аудіозаписи під час онлайн-занять (вебінарів, тренінгів) та використовувати їх на свій розсуд. Замовник надає свою згоду на виконання таких дій Виконавцем та надає Виконавцю право зробити їх публічними шляхом публікації на Веб-сайті та іншим способом, зробити доступними для необмеженої кількості осіб, поширювати, відтворювати, редагувати та іншим чином використовувати фотозаписи, аудіо- та відеозаписи з зображенням та/або голосом Замовника.7.3.6. Самостійно залучати третіх осіб, включаючи Викладачів, до надання Послуг.7.3.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання зобов'язань за Договором. У разі ненадання інформації, надання неповної або недостовірної інформації Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до моменту надання Замовником такої інформації.7.3.8. Проводити анкетування та опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином розповсюджувати) результати анкетування (опитування) та відгуки про отримані Послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.7.3.9. Відмовити в наданні Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів у наступних випадках:● надання Замовником недостовірної інформації.● недотримання Замовником строків та порядку оплати, передбачених п. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 Умов надання послуг.● порушення Замовником п. 4.12-14, 6.2, 6.3.7.3.10. Надсилання інформаційних розсилок (в тому числі рекламних матеріалів) на адресу електронної пошти Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання на відписку від розсилки, що дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання цієї розсилки.7.3.11. В односторонньому порядку вносити зміни в умови надання Послуг шляхом розміщення нової редакції на Веб-сайті.
  7.4. Виконавець зобов'язується:
  7.4.1. Надавати Послуги належної якості в порядку та на умовах, передбачених Умовами надання послуг.7.4.2. Зберігати інформацію та дані (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника відповідно до умов цього Договору.7.4.3. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про Послуги, що надаються, та умови їх надання.7.4.4. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (дат, розкладу) шляхом розміщення такої інформації на Веб-сайті Виконавця або іншим Обраним способом комунікації.

 • 8. Відповідальність сторін та вирішення спорів

  8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, кожна із сторін несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
  8.2.
  Виконавець не несе відповідальності за тимчасові технічні збої у мережі Інтернет, які сталися не з його вини і призвели до невиконання (неналежного виконання) своїх зобов'язань за цим Договором.
  8.3.
  За порушення інтелектуальних прав або прав на власність третіх осіб у зв'язку з наданням послуг згідно з цим Договором відповідальність несе той, хто порушив вказані права.
  8.4.
  У разі виникнення будь-яких спорів, збір з яких здійснюється у порядку, встановленому законодавством України, Сторони будуть намагатися вирішити їх шляхом проведення переговорів.
  8.5.
  Якщо спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися до суду за встановленням своїх прав.
  8.6.
  При вирішенні будь-яких спорів, пов'язаних з цим Договором, Сторони домовляються застосовувати законодавство України.

 • 9. Захист персональних даних

  9.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися положень Закону України "Про захист персональних даних" та інших законодавчих та нормативних актів, що регулюють відносини зі захисту персональних даних.
  9.2.
  Виконавець має право збирати, зберігати, використовувати та обробляти персональні дані Замовника згідно з метою надання послуг, а також для розвитку та вдосконалення власної діяльності.
  9.3.
  Виконавець гарантує зберігання конфіденційності персональних даних Замовника, а також недопущення їх передачі третім особам без згоди Замовника, за винятком випадків, визначених законодавством України.
  9.4.
  Виконавець здійснює заходи щодо захисту персональних даних Замовника від несанкціонованого доступу, втрати, знищення, витоку та інших видів незаконної обробки.
  9.5.
  Виконавець має право передавати персональні дані Замовника третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України.
  9.6.
  Замовник має право знати, які персональні дані збираються та як вони використовуються, а також має право змінювати та видаляти свої персональні дані за заявою.
  9.7.
  Замовник може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, в якому разі Виконавець зобов'язується припинити їх обробку та знищити отримані персональні дані.
  9.8.
  У разі порушення Виконавцем вимог законодавства України про захист персональних даних, Виконавець несе відповідальність згідно з законодавством України. 

 • 10. Захист інтелектуальної власності

  10.1. Виконавець гарантує, що надання послуг не порушує інтелектуальну власність третіх осіб, і зобов'язується використовувати лише ті матеріали та інформацію, що не порушують права на інтелектуальну власність третіх осіб.
  10.2.
  Виконавець є власником всіх прав на власну інтелектуальну власність, створену ним для надання послуг, і зберігає право власності на них.
  10.3.
  Виконавець надає Замовнику право використовувати матеріали, що створені для надання послуг в рамках цього договору, лише для особистих цілей та не надавати доступ до цих матеріалів третім особам.
  10.4.
  Замовник не має права копіювати, розмножувати, змінювати, розповсюджувати або передавати іншим особам матеріали, що створені для надання послуг в рамках цього договору, без попередньої письмової згоди Виконавця.
  10.5.
  Замовник не має права використовувати торгові марки, логотипи та інші знаки, що належать Виконавцю, без попередньої письмової згоди Виконавця.
  10.6.
  У випадку порушення Замовником вимог цього розділу, Виконавець має право на відшкодування збитків відповідно до чинного законодавства.

 • 11. Інші умови та положення

  11.1. Умови надання послуг набувають чинності з моменту здійснення Замовником оплати будь-якої Послуги на Веб-сайті і діють протягом терміну, зазначеного в картці Послуги на Веб-сайті, до моменту її розірвання на умовах, викладених вище.
  11.2.
  У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  11.3.
  Сторони підтверджують своє повне і однозначне розуміння предмета і змісту цієї оферти, прав і обов'язків кожної зі сторін, що випливають або пов'язані з виконанням Умов надання послуг, суті використовуваних в ній термінів, а також відповідність тексту Умов надання послуг намірам і волі Сторін.
  11.4.
  Якщо будь-яке положення (частина) Умов надання послуг, є або стане недійсним з будь-яких причин, цей факт не впливає на дійсність інших положень Умов надання послуг в цілому.
  11.5.
  Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі Умов надання послуг, застосовується право України.
  11.6.
  Сторони мають право в будь-який час укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

 • 12. Реквізити Виконавця

  ФОП Скоромна Оксана Сергіївна
  Юридична адреса: 02099, Київ, вул. Бориспільська 6, кв.144
  Код отримувача:3031508965
  Рахунок отримувача:UA953052990000026002045025438
  Назва банку:АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  Телефон: +38 (066) 427 75 50 Електронна пошта: au.moc.hsilgne-reerac%40olleh 

#StandWithUkraine

Support the Ukrainian Armed Forces during the Russian invasion

Made with